హగ్గీస్ అల్ట్రా సాఫ్ట్ ఎక్స్ ఎస్ పాంట్స్

విశిష్టతలు

పలుచని విరేచనాన్ని /రన్నీ పూని పీల్చుకుంటుంది

మీ శిశువు యొక్క చర్మాన్ని ఇరిటేషన్ నుంచి కాపాడుతుంది

వెట్ నెస్ ఇండికేటర్

డైపర్ నిండిపోయినట్టు రంగు మార్పుతో సంకేతం

తేలికైన సాఫ్ట్ మెటీరియల్

అప్పుడే పుట్టిన మీ శిశువు యొక్క సెన్సిటివ్ చర్మం పై కోమలం

రన్నీ పూ పాకెట్

రన్నీ పూ పాకెట్ (పలుచని విరేచనం) కారిపోనీయదు

సైజింగ్

up to 5 KG.
5 - 7 KG.
m
5-11 KG.
l
8-14 KG.